مقایسه محصولات (0)
مرتب سازی بر حسب:
نمایش :
AMH - VIDAS
هورمون AMH تست ارزیابی ذخیره فولیکول تخمدان در زنان زمان انجام تست: 35 دقیقه ..
Q.C.V - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 تست  برای تشخیص عملکرد مکانیسم پیپت دستگاه استف..
    این کیت شامل 60 عدد استریپ بوده که به صورت مشترک برای تشخیص هر دو نوع آلرژی..
TSH - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص میزان هورمون محرک تیروئیدی از 0.05 تا 60 ..
TSH3 * - VIDAS
تشخیص میزان هورمون محرک تیروئیدی از 0.005  تا  100 این کیت به صورت سفارشی برای م..
FT4 - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص درمان هیپوتیروئیدیسم تست های س..
FT3 - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست اندازه گیری مقادیر تری تیرونین آزاد در..
T3 - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش انجام آزمایش : (ELFA (competition T3 همانن..
T4 - VIDAS
-        ارزیابی عملکرد تیروئید مدت زمان جوابدهی:  40 ..
Anti TPO - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 30 تست روش کار: ساندویچ دو مرحله ای آنزیماتیک حضور آن..
Anti TG * - VIDAS
 مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 30 تست روش کار: ساندویچ دو مرحله ای آنزیماتیک و..
Estradiol II - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 60 تست بررسی اختلالات قاعدگی، تأخیر در بلوغ، آمنوره اول..
FSH - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست شناسایی هورمون محرک فولیکولی در آقایان هورمون ..
HCG - VIDAS
  مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص تست حاملگی این هورمون امکان..
LH - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص هورمون لوتئینز که بعد از تخمک گذاری به میز..
Prolactin - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص تومورهای ترشح کننده پرولاکتین هورمو..
Progesterone - VIDAS
مدت زمان جوابدهی:  45 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص درمان هیپوتیروئیدیسم پروژسترون یکی..
Testosterone II - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست تشخیص هورمون جنسی مردانه تستوسترون مهمترین هور..
TPSA - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه حجم این کیت 60 تست این کیت جهت اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات..
FPSA - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت جهت تشخیص سرطان های پروستات بکار می..
CEA - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 60 تستی جهت تشخیص سرطان های گوارش، ریه و پستان سنجش C..
AFP - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست این کیت جهت تشخیص سرطان های جنینی بکار می رود. ..
CA 15.3 - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت برای تشخیص سرطان سینه بکار برده می شود. ..
CA 19.9 - VIDAS
مدت زمان جواب دهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت جهت تشخیص انواع سرطان های پانکراس، روده..
CA 125 - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت جهت تشخیص سرطان تخمدان بکار می رود. ..
Total IgE - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست اندازه گیری آنتی بادی های توتال و اختصاصی Allerg..
Cortisol - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص میزان کورتیزول غده فوق کلیوی،&nb..
Ferritin - VIDAS
زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست  روش آزمایش ELFA (ساندویچ یک مرح..
B2 Microglobulin * - VIDAS
زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت جهت تشخیص بیماریهای خودایمنی، التهابی، عفونت..
25OH Vitamin D - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست کیت ویتامین D وایداس یک کیت کمی است و ..
High Sensitive Troponin I
تعداد 60 تست در هر بسته بندی مدت زمان جوابدهی 20 دقیقه دقت و حساسیت بالا تریاژ سریع بیماران..
Troponin I Ultra - VIDAS
مدت زمان جواب دهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 تست حساسیت بالینی بسیار بالا تا 99% برای تشخیص سریع..
Myoglobin * - VIDAS
مدت زمان جوابدهی:  30 دقیقه تعداد تست: 30 تست تشخیص آسیب های وارده به میوکارد میوگلوبی..
CK - MB * - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه   تعداد تست: 30 تست در آسیب میوکارد این آنزیم در سرم بال..
NT-ProBNP II * - VIDAS
  مدت زمان جوابدهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص نارسایی قلبی آزمایش&nbs..
Digoxin - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 20  دقیقه تعداد تست: 60 تست کیتی که جهت تشخیص نارسایی قلب و ..
D-Dimer Exclusion II - VIDAS
 مدت زمان جوابدهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش آزمایش: ساندویچ دو مرحله ای تشخیص آم..
Protein C * - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 35 دقیقه تعداد تست: 30 تست روش انجام آزمایش :ELFA (ساندویچ د..
VWF * - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 35 دقیقه تعداد تست: 30 تست تشخیص فاکتور VWF که جزئی از فاکتور 8 ا..
Procalcitonin - B.R.A.H.M.S PCT * - VIDAS
مدت زمان جواب دهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 تست کمکی بزرگ در جهت مدیریت عفونت های باکتریایی با ..
HBs Ag Ultra - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60- 90 دقیقه تعداد تست: 60 تست این تست یک تست کیفی اتوماتیک است که برای اند..
Anti - Hbs total II - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست: 60  تست تشخیص وجود Anti Hbs همراه با عدم وجود Hbs ..
Anti - HBc Total II - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست:60  تست روش آزمایش: ELFA (با روش Inhibition) شناس..
HBc IgM II - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست: 30 تست شناسایی آنتی بادی های Anti-HBC IgM به عنوان یک ع..
Hbe Ag / Ab - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست: 30 تست سنجش آنتی ژن "e" ویروس هپاتیت B و آنتی بادی ضد آ..
HAV IgM - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت برای تشخیص هپاتیت  A بکار می رود. ه..
Anti - HAV Total - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت برای تشخیص هپاتیت نوع A بکار می رود. ر..
Anti HCV - VIDAS
 مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش کار: ELFA ویروس HCV از طریق ارت..
HIV DUO ULTRA - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 120 دقیقه تعداد تست: 60  تست شناسایی ویروس ایدز روش ا..
HIV P24 II* - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 120 دقیقه تعداد تست: 30 تست چندین روز پس از عفونت با ویروس HIV و قبل از تغی..
CMV IgM - VIDAS
مدت زمان جوابدهی:  40 دقیقه تعداد تست: 30 تست روش تست: ساندویچ غیر مستقیم CMV شایعترین..
CMV IgG - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش آزمایش: ساندویچ غیر مستقیم CMV شایعترین عف..
Rub IgG - VIDAS
مدت زمان جوابدهی:  40 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش آزمایش: ساندویچ غیر مستقیم تشخیص عفو..
Rub IgM - VIDAS
مدت زمان جوابدهی:  60 دقیقه تعداد تست: 30 تست تشخیص عفونت Rub و بیماری سرخچه تشخیص Ant..
Toxo IgG - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص بیماری که از گربه به انسان منتقل می شود. ..
Toxo IgG Avidity * - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست تشخیص قدیمی یا جدید بودن عفونت ایجاد شده بعد از ..
Toxo IgM - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص بیماری که از گربه به انسان منتقل می شود. ..
c. Difficile Toxin A & B * - VIDAS
تعداد تست: 60 تست کلستریدیوم دیفیسیل یک ارگانیسم گرم مثبت بی هوازی اجباری و اسپوردار می با..
H.pylori IgG - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت در جهت تشخیص انواع بیماریهای معده و دواز..
EBV VCA IgM - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست ویروس اپشتین بار ( EBV ) یک هریس ویروس لنفوترویی..
EBV VCA/EA IgG - VIDAS
مدت زمان جوابدهی: 40 تست تعداد تست: 30 تست عفونت ناشی از Epstein Barr Virus (EBV ) یکی از عوا..
API 10S
  شناسایی سریع گروه گرم منفی های آنتروباکتریاسه مدت زمان انجام تست 18 الی 24 ساعت بست..
API 20 STREP
شناسایی استرپتوکوکها و باکتریهای وابسته مدت زمان انجام تست 4 الی 24 ساعت بسته بندی 25 استریپ ..
API 20A
شناسایی باکتری های  بی هوازی مدت زمان جوابدهی 24 الی 48 ساعت بسته بندی 25 استریپ محلول..
API 20C AUX
شناسایی کلیه ساختارهای قارچی مدت زمان انجام تست 24 الی 48 ساعت بسته بندی 25 استریپ محلول لا..
API 20E
شناسایی میکروارگانیسم های گرم منفی   زمان انجام تست 18 الی 24 ساعت بسته بندی 25 است..
API 20NE
شناسایی گروه گرم منفی های غیر آنتروباکتریاسه و غیر تخمیری ها مدت زمان انجام تست 24 الی 48 ساعت ..
API CANDIDA
شناسایی ساختارهای قارچی مادت زمان انجام تست 18 الی 24 ساعت بسته بندی 10 استریپ محلول لازم ج..
API NH
شناسایی نایسریا هموفیلوس و برانهاملاکاتارالیس مدت زمان جوابدهی 2 ساعت بسته بندی 10 استریپ م..
API RAPID 20E
شناسایی سریع گروه گرم منفی های آنتروباکتریاسه مدت زمان جوابدهی تنها در 4 ساعت بسته بندی 25 اس..
API STAPH
شناسایی استافیلوکوک ها و میکروکوکسی ها مدت زمان انجام تست 18 الی 24 ساعت بسته بندی 25 استریپ ..
ATB ENTEROC 5
آنتی بیوگرام انتروکوک بسته بندی 25 استریپ ..
ATB FUNGUS 3
آنتی بیوگرام  کلیه قارچ ها بویژه کاندیدا و کریپتوکوک بسته بندی 25 استریپ ..
ATB G (-)5
آنتی بیوگرام باسیل های گرم منفی نمونه های خون و استول بسته بندی 25 استریپ ..
ATB HAEMO EU
آنتی بیوگرام خانواده هموفیلوس و برانهاملا بسته بندی 10 استریپ ..
ATB PSE 5
آنتی بیوگرام سودوموناس و سایر باکتریهای غیرتخمیری بسته بندی 25 استریپ ..
ATB STAPH 5
آنتی بیوگرام کوکسی های خانواده استافیلوکوک بسته بندی 25 استریپ ..
ATB STREP 5
آنتی بیوگرام خانواده استرپتوکوک بجزانتروکوک بسته بندی 10 استریپ ..
ATB UR 5
آنتی بیوگرام باسیل های گرم منفی نمونه های خون و استول بسته بندی 25 استریپ ..
MYCOPLASMA IST 2
کیت جامع تشخیص مایکوپلاسما (هومینیس، اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم) همراه با گزارش حساسیت و مقاومت آ..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..
  ​ ده عدد SPR آماده برای مصرف که با استریپ­ های کیت استالرژی م..