-         مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه

-       جهت تشخیص سرطان های گوارش، ریه و پستان

-         تعداد تست: 60 تستی

-        سنجش CEA  به عنوان تنها تست تشخیصی برای موارد مشکوک به کانسر استفاده نمی شود،  CEA  بالا در افراد علامت دار نمی تواند به عنوان یک                  شاخص رشد تومور تفسیر شود چرا که شرایط خوش خیم دیگری نیز وجود دارد که میزان  CEA  در آن ها افزایش می یابد.

-      این شرایط شامل بیماری مزمن کبدی، بیماری حاد کبدی، آمفیزم ریوی، پولیپ گوارشی و کولیت خونریزی دهنده است که  CEA  در آنها افزایش می یابد.

-         آنتی ژنی است گلیکوپروتئینی که معمولا با تومورهای اپی تلیال همراه بوده و تومورمارکر محسوب می شود. مهمترین مورد استفاده آن مانیتورینگ آدنوکارسینوم           های پایدار، متاستاتیک می باشد.

مقایسه محصولات (0)
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
CEA - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 60 تستی جهت تشخیص سرطان ... انقضاء: 2019/04/01