با استفاده از استریپ ­های کیت استالرژی وایداس و تهیه جعبه ­های ده تایی از SPRهای اختصاصی می ­توان تا چهارده نوع آلرژی تنفسی و هفت نوع آلرژی غذائی را شناسائی کرد جدول زیر توضیحات بیشتری را ارائه می­دهد.

 

1

بافت پوششی موش/خوکچه/خرگوش

30808

D1

D.pteronyssinus

2

گرد و غبار و ذرات میکروسکوپی

30807

D2

D.farinae

3

بافت پوششی گربه

30804

E1

Cat

4

بافت پوششی سگ

30803

E2

Dag

5

نوعی علف

30812

G3

Cocks foot

6

نوعی خاصی از علف

30811

G6

Timothy grass

7

سوسک

30817

16

Cockroach

8

لاستیک خام،دستکش پزشکی،لاتکس

30818

K82

Latex

9

گرده درخت

30815

T3

Birch

10

انواع قارچ

30805

M6

Alternaria

11

درخت زیتون

30814

T9

Olive Tree

12

گیاه بابونه زرد

30809

W21

Pellitory

13

گرده گیاه

30810

W6

Mugwort

14

گرده درخت

30827

T6

Juniperus