فروش انحصاری کیت کلپروتکتین (Gold Star)

فروش انحصاری کیت کلپروتکتین (Gold  Star)

فروش انحصاری کیت کلپروتکتین (Gold Star)

کیت کلپروتکتین یورواشپیتال ،  تنها کیت موجود در بازار ایران که دارای تاییدیه

    FDA آمریکا میباشد   .

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88057101 تماس حاصل فرمایید .

فربود