اخذ نمایندگی انحصاری فروش تست مولکولی کمپانی GENSPEED

اخذ نمایندگی انحصاری فروش تست مولکولی کمپانی GENSPEED

اخذ نمایندگی انحصاری فروش تست مولکولی کمپانی GENSPEED

اخذ نمایندگی انحصاری فروش سیستم تخصصی مولکولی HAI برای تشخیص عفونت های بیمارستانی و مقاومت دارویی از کمپانی  GENSPEED اتریش توسط فربود

اطلاعات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.