مزاياي استفاده از Reagent Box

مزاياي استفاده از Reagent Box

مزاياي استفاده از Reagent Box

  • حفظ زنجيره سرد ريجنتهاي آزمايشگاه
  • جلوگيري از هدر رفتن ريجنتها
  • ايجاد نظم در يخچال هاي آزمايشگاه
  • قابليت استفاده در بخش هاي مختلف آزمايشگاه
  • جايگاه اختصاصي براي انواع باتل هاي بيوشيمي
  • نگهداري مناسب كيت هاي هورمون كه الزام به حفظ شرايط ايستاده دارند
  • سرعت بخشيدن به كار اپراتور
  • دسترسي آسان
  • كيفيت بالاي ساخت

جهت دريافت اطلاعات بيشتر با همكاران بخش فروش در شركت تماس حاصل فرماييد.