فربود به عنوان نماینده داخلی شرکت فردآور در حال حاضر مشغول به فروش دستگاه های فوق تخصصی Vidas ساخت کمپانی Biomerieux فرانسه و تأمین و توزیع کیت های مصرفی این دستگاه ها در ایران می باشد.

همچنین باهدف سرعت بخشیدن به امر خرید و بهبود زنجیره تأمین مواد مصرفی مراکز آزمایشگاهی، اقدام به راه اندازی فروشگاه اینترنتی، با امکان انجام عملیات خرید آنلاین در ایران نموده است.

این شرکت فروش کیت های تخصصی بیوشیمی شرکت پیشتازطب، کیت های تخصصی کمپانی DBC کانادا، نوارهای ادراری Analyticon آلمان و انواع مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز مراکز آزمایشگاهی، اقدام به گسترش سبد محصولات خود نموده است.

فربود با بررسی نیاز مراکز آزمایشگاهی و با هدف حضور بهینه در بازار و با در نظر قراردادن فاکتور کیفیت در حال اخذ نمایندگی فروش کمپانی های بین المللی پیشرو در این زمینه می باشد.